2011 december 15-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szellemi Tulajdonjog

Védelmi Osztályának akciócsoportja az SKF Konszern Márkavédelmi Igazgatóságának

képviselőivel együttműködésben egy sikeres razzia során több mint 100 különböző

típusú hamisított SKF márka jelölésű csapágyat foglalt le egy fővárosi

csapágykereskedő raktárában.

A hamis termékek gyanúja egy állami tulajdonban lévő nagyvállalat telephelyén

merült fel, ahonnan eredetiség vizsgálat céljából mintát küldtek az SKF-hez. A

mintákról az SKF Márkavédelmi Igazgatóságának illetékes felelőse minden kétséget

kizáróan megállapította, hogy a termékek nem SKF gyárban készültek, így azokon az

SKF jelölés jogtalan, ebből következően azok minősége sem felel meg az SKF

előírásainak.

Az adott termékek egy kritikus beépítési helyen kerültek volna felhasználásra, mely

egység tönkremenetele súlyos balesetet okozhatott volna. A SKF Márkavédelmi

Igazgatósága kiemelt figyelemmel kezelte az ügyet, így került sor rövid időn belül az

akcióra az adott termékeket szállító csapágykereskedő cég raktárában. Ezt követően

az SKF Márkavédelmi Igazgatóságának képviselői a felhasználó vállalat telephelyén

ellenőrizték az ott található, adott szállítótól származó valamennyi SKF márkajellel

ellátott termékeket, és megállapították, hogy azok a termékek is hamisítványok.

Az ügy részleteit jelenleg a NAV illetékesei, valamint a felhasználó vállalat is vizsgálja,

SKF-es szakértők bevonásával. Jogerős hatósági döntés után a hamisnak ítélt

termékek megsemmisítésre kerülnek. Az erkölcsi veszteségen túl a

csapágykereskedő büntetőjogi eljárás elé is néz.