» ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A szerződés alanyai:

Vásárló: A webáruház vásárlójává azon személyek, vállalkozások, szervezetek képviselői válhatnak, akik a webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat.

Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.

 

A szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve:                      Príma Csapágy Kft.

Székhelye:                                  5000 Szolnok, Zsálya utca 2.

Üzlet /telephely neve/:             Csapágyház

Üzlet /telephely/ címe:             5000 Szolnok, Thököly út 93.

Elektronikus levelezési cím:    primacsapagy@primacsapagy.hu

Adószám:                                    11266651-2-16

Telefonszám:                             +36 56/ 424- 763,  30/583-0511

 

A webáruház használata, árurendelés

A www.primacsapagy.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek közötti szerződés “Megrendelése leadása” ikonra való kattintással, a megrendelés megerősítésével jön létre. A Felek között az így, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét a felhasználó törlési kérelméig őrzi. Az áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdések merülne fel, a Szolgáltató biztosítja a feltett kérdések megválaszolását. A Vásárló a webáruházban minden terméknél megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, amelyet a “kosárba teszem” ikonra kattintással tudja saját vásárló kosarába helyezni. A webáruház felületén lévő kosár ikonra kattintva ellenőrizhetőek a megrendelésre váró termékek. A megrendelni kívánt termékeket miután a Vásárló összegyűjtötte a kosár ikonra kattintva nyílik meg a megrendelés. A Vásárló a megnyílt oldalon tudja megadni a megrendeléshez szükséges adatokat, szállítás-/áru átvétel módját és a fizetési módot. Az adatok és feltételek megadását követően a Vásárló a “Megrendelése leadása” ikonra kattintva aktiválja a megrendelését, amely megrendelést egy automatikus e-mailben igazol vissza a Szolgáltató a Vásárlónak. A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött megrendelésért felelősséget nem vállal. Érvényes és a Megrendelőre nézve kötelező érvényű és erejű megrendelésnek minősül, amelyen a Megrendelő neve és bármely képviselőjének, alkalmazottjának aláírása szerepel. Ebben a körben az elektronikus levelet is iratnak kell tekinteni. Megrendelését a Vásárló következmények nélkül jogosult lemondani a primacsapagy@primacsapagy.hu e-mail címen.

 

Rendelés módosítása, törlése:

A megrendelés adatait, a kosár tartalmát még a megrendelés véglegesítése előtt módosíthatja a Vásárló. A rendelés elküldése előtt módosítható a kosár tartalma, a szállítási és fizetési módok, vásárló adatai is, ehhez a megfelelő elnevezésű sorra kell kattintani a megrendelőlapon.

A kosár tartalmánál a mennyiség módosításához a mezőben kell átírni a megrendelni kívánt mennyiséget, illetve a sor végén a “törlés” oszlopban található “X” ikonnal törölheti a terméket a listából.

A megrendelés rögzítését követően is lehetősége van a vásárlóinknak a rendelés adatainak módosítására, ebben az esetben kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy kérését küldje el a primacsapagy@primacsapagy.hu email címre.

 

Fizetési feltételek, fizetés módja:

Barion: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvét: Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő, a számlát a Szolgáltató papír alapon nyomtatva, a csomagba helyezi a Vevő részére.

Átutalás előre: A Szolgáltató a Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását követően átutalásos számlát állít ki és ezt e-számla formájában megküldi a Vevőnek e-mailben, amelynek Vevő nyolc (2) napon belüli kiegyenlítésére köteles. A számlában meghatározott ellenérték a számlában meghatározott bankszámlán történő jóváírást követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató köteles a termék kiszállítására, ha a termék raktárkészleten van.

Bankkártyás fizetés /Visa, Mastercard/: Személyes átvételkor – futár vagy bolti átvétel esetén – lehetőség van banki terminálon keresztül bankkártyával kiegyenlíteni a vételárat. Ezt a fizetési módot kérjük ebben az esetben válassza!

 

Árak:

A webáruház az árakat bruttó formában tünteti fel. A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítást a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltató, de ezekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1”Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek.

 

Házhoz szállítás feltételei és díjai:

A termékek pontos szállítási idejét a visszaigazoló email tartalmazza.  A Vásárló tájékoztatást kap a szállítási időpontról, melyet megváltoztathat amennyiben az adott időpontban előreláthatólag az árut nem tudja átvenni.

Príma Csapágy Kft. a csomagot a GLS futárszolgálattal szállíttatja ki munkanapokon 8:00 – 17:00 óra között. A kiszállítás csak magyarországi címre lehetséges. Amennyiben a Vásárló a csomagot nem tudja átvenni, a futár ismételten megkísérli a kiszállítást. Ha a vásárló a második alkalommal sem tartózkodik a szállítási címen és nem veszi át csomagját, az áru visszaküldésre kerül és a megrendelés törlődik. Ebben az esetben a Vásárló visszakapja az általa esetlegesen már megfizetett vételárat.

Futárszolgálat: a Vásárló választása szerint az áru kiszállítására igénybe vett futárszolgálat, aki gazdaságilag elkülönül a Szolgáltatótól és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

 

Szállítási díjszabás:

Magyarországon belül történő kiszállítás esetén a csomagok szállítási díja Bruttó 1.905 Ft.

Bruttó 40.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

 

Ezen szállítások esetén a webáruház munkatársai a megrendelést követően egyeztetik a szállítási feltételeket a Vásárlóval. A szállítási díjak változásának jogát a Szolgáltató fenntartja, de köteles ezen díjváltozásokról a weboldalán tájékoztatást adni a Vásárló számára.

Az esetleges szállítási késedelemből vagy a megrendelés meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Fontos információ: 40 kg feletti csomag rendelése esetén egyedi szállítási díjat állapítunk meg, melyről munkatársunk a csomag kiküldése előtt tájékoztatja a megrendelőt.

 

Szállítással kapcsolatos reklamációk:

Amennyiben a Vásárló az átadás átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Szolgáltatónak történő megküldésével a Vásárló köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. A megrendelés és a leszállított áru közötti eltérés esetében a Szolgáltató az árut saját költségén a megrendelésben szerepelő árura köteles kicserélni, ha az a Szolgáltatóra nem ró aránytalan mértékű terhet és a leszállított áru a megrendelt áru helyettesítésére alkalmas. Helyettesítésre alkalmas az áru, amennyiben rendelkezik mind azon tulajdonságokkal és minőséggel, mint a megrendelőben meghatározott áru és annak ára nem haladja meg a megrendelőben meghatározott áru értékét. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

 

Jótállás, Szavatosság:

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a www.primacsapagy.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Príma Csapágy Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 •  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 •  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 •  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 •  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 •  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. korm. rend. alapján a Príma Csapágy Kft. jótállásra köteles a fogyasztónak (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülő vevőkkel szemben, a fogyasztónak nem minősülő vevőkkel szemben pedig a lentiek szerinti jótállásra kötelezi magát.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama háztartási használatra szánt termékek esetén két (2) év, ipari használatra szánt termékek esetén egy (1) év. (Az ennél hosszabb jótállási idő az egyes érintett termékek jótállási jegyén külön feltüntetésre kerül.) E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Príma Csapágy Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás időtartama alatt a Príma Csapágy Kft. köteles helytállni a hibás teljesítésért, és csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A vevő köteles a hibát a hiba felfedezése után haladéktalanul közölni a Príma Csapágy Kft.-vel. Jótállás alapján a vevő – választása szerint- az alábbi igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Príma Csapágy Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Príma Csapágy Kft. költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jótállási igény a számla vagy annak másolatának bemutatásával érvényesíthető. Ennek hiánya esetén a Príma Csapágy Kft. nem tudja a jótállási igényt elfogadni.

A javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Árutájékoztató

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékhez – ahol ezt a jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatót vagy használati utasítását biztosít. Amennyiben a Vásárló esetlegesen az áruval együtt nem kapja kézhez a kötelezően biztosítandó használati utasítást vagy árutájékoztatót, akkor azt haladéktalanul és mielőtt az árut használatba venné köteles jelezni a Szolgáltató felé. Abban az esetben, ha a Vásárlónak a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webáruházban közölteknél több információra van szüksége, akkor jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni az információ beszerzése végett, amelyet a Szolgáltató köteles öt (5) munkanapon részére elektronikus levél útján megadni.

Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát, és egyben a megrendelt áruk külön indoklás nélküli visszavételét. A szerződéstől a csomag kézhezvételétől számított 14 napon belül lehet elállni. A 14 napos elállási határidő betartásához elegendő, ha annak lejárata előtt benyújtja a lemondási nyilatkozatot a primacsapagy.hu webáruház felé.

Kérjük, hogy a visszaküldés határidejét tartsa be. Az áru ellenértékét banki átutalással teljesítjük a megadott bankszámlaszámra. A visszaküldött áru cseréjére nincs lehetőség, helyette újbóli megrendelést javasolunk.

A fentiek értelmében a Vásárló a Szolgáltatóval kötött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Vásárló a megrendelését a Szolgáltatónak elküldte és azt a Szolgáltató részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy, ha a megrendelésének visszaigazolását a Vásárló nem kapta meg, de az árut átvette.

A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a megrendelés írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, de legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Ha a megrendelés írásbeli megerősítésének kézhezvételére vagy az áru kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, akkor a Vásárló ezen időpontoktól kezdődően számított tizennégy nap elteltéig akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Szolgáltatónak elküldi.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállás tudomására jutásától számított tizennégy napon belül visszatéríteni.

Elállás esetén a Vásárló köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató utánvéttel vagy “portóval” feladott árut nem fogad be. Fontos tudni, hogy ha a termék nem csak kipróbálva lett, hanem ezen felül is használatban volt, akkor az ebből fakadó értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, és a Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatból eredő kárának megtérítést.

 

 

A Vásárló nem gyakorolhatja az e pontban meghatározott elállási jogát

– olyan termék értékesítése, esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

– olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

– hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta;

– hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

– szerencsejáték-szerződés esetében.

Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a Vásárlót tájékoztatni.

 

A Vásárló az elállási jogát kizárólag rendeltetésszerűen és jóhiszeműen jogosult gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

– a fogyasztó elállási/felmondási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatban gyakorolhatja;

– a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja

– a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket;

– elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget;

– ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni

 

Elállási, felmondási nyilatkozat minta (letöltéshez kattintson)

/uploads/2019/03/elallasi-es-felmondasi-nyilatkozat-minta-1.pdf

 

 

Szerzői jogok, adatvédelem:

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

Reklamáció, panasz bejelentése:

Vásárló bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére a primacsapagy@primacsapagy.hu e-mail címen, vagy a +36 56/ 424-763 telefonszámon tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Jövedéki és veszélyes termékek

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXVII. törvény módosítása értelmében:

A legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat tartalmazó, vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmazó készítményekkel, kenő- és karbantartó anyagokkal 2014. január 10-től viszonteladó vásárlóinkat csak végfelhasználás céljából áll módunkban kiszolgálni.

A veszélyes kategóriába sorolt termékek forgalmazására a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságra szóló rendelkezés érvényes. A vegyi anyagok vásárlása esetén a termékekhez tartozó aktuális biztonsági adatlapot minden esetben biztosítjuk.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

A Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben a közte és az Szolgáltató között fennálló jogvita az Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, illetve a Vásárló számára fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

– 2017. január 1-től a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/.

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Adatvédelem:

A Szolgáltató a Vásárlók, vagy képviselői személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Szolgáltató az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

 

Egyéb rendelkezések:

A webáruház információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló tegye meg az alapvető óvintézkedéseket: használjon vírus-és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítást a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy a webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

 

FAQ (kérdések, válaszok):

– Hogyan lesz kiszállítva a rendelésem?
A Szolgáltató a megrendelt terméket futárszolgálattal kézbesíti a vevőnek.

– Mikor számíthatok a rendelés megérkezésére?
A megrendelt termékeket géptípustól függően 2-10 munkanapon belül tudjuk kiszállítani. Készlethiány esetén, ez az idő meghosszabbodhat, de erről minden esetben értesítést küldünk. Amint a rendelést átadtuk a futárszolgálatnak, egy Értesítés Kiszállításról e-mail üzenetet, illetve SMS-t küldünk a vevő részére a küldemény megérkezésének becsült időpontjáról. A szállítás kizárólag munkanapokon 8-17 óra között történik, pontos időmegjelölés nélkül, ezért szállítási címként célszerű napközbeni, munkahelyi címet megadni. Munkahelyre történő kiszállítás esetén kérjük, ügyeljen arra, hogy a saját neve mellett a cég, vállalkozás nevét és címét is adja meg Szállítási Címként és tájékoztassa a postázással foglalkozó kollégáját hogy küldeményt vár.

– A rendelésem nem kaptam meg.
Ha kézbesítés során valamilyen probléma merülne fel, a regisztrációkor megadott telefonszámon megpróbáljuk felvenni a Vásárlóval a kapcsolatot.

– Módosítani szeretném a szállítási címet.
Ebben az esetben kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

– Mi történik, ha a megrendelés útközben megsérül?
Amennyiben a Vásárló sérülten kapja meg a megrendelt terméket, ne vegye át és azonnal keresse fel ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben már átvette, abban az esetben is haladéktalanul keresse fel cégünket.

– Rendelkezésre áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex?
Nem, a Príma Csapágy Kft.-re nem vonatkozik ilyen magatartási kódex.

 

Vonatkozó jogszabályok:

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok:
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény;
– A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény;
– A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;
– Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) korm. rendelet;
– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) korm. rendelet;

Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:
-A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:
– A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény;
– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.